Xôi gà nướng - Bà Triệu
Jan 29, 2012 / 6 notes

Xôi gà nướng - Bà Triệu

  1. thejeweller2910 reblogged this from piterdeedee
  2. piterdeedee posted this