Gà nướng - Sapa 
Oct 8, 2011 / 5 notes

Gà nướng - Sapa 

  1. piterdeedee posted this