The Latest

Bánh ướt thịt nướng
Jul 8, 2013 / 2 notes

Bánh ướt thịt nướng

Lòng rán Hàng Gà
May 29, 2013 / 3 notes

Lòng rán Hàng Gà

Phở tái
May 29, 2013 / 2 notes

Phở tái

Thịt xiên nướng
May 29, 2013 / 2 notes

Thịt xiên nướng

Phở gánh Hàng Chiếu
May 29, 2013 / 2 notes

Phở gánh Hàng Chiếu

Bánh đa cua
May 29, 2013 / 2 notes

Bánh đa cua

Cơm gà
May 27, 2013 / 3 notes

Cơm gà

Trứng ốp la - Hội An 
Feb 13, 2012 / 15 notes

Trứng ốp la - Hội An 

Xôi gà nướng - Bà Triệu
Jan 29, 2012 / 6 notes

Xôi gà nướng - Bà Triệu

Bánh gio mật - Chợ Hôm
Jan 4, 2012 / 10 notes

Bánh gio mật - Chợ Hôm